GRAPHIC, WEB

Gum!かむ!Come!

2月 12, 2012

YEAR : 2012
CL : Meiji Co., Ltd. / A : Dentu / CD : Masayoshi Boku / CD&DI&PL : Kouji Shioda / AD : Megumi Kasuga / D : Atushi Hashimoto
TD : Takayoshi Oda(FISHGROVE) ,Masaki Nakayama(FISHGROVE),Takaji Iwamori(FISHGROVE) / FL : Kazuki Nakata(YAMA),Koumei Satou(Kappuku),Sora Tushima(Kappuku)
PG : Shouzou Okada(hi-posi inc) / SE : Chikara Onodera(Energize K.K.) / CG : Yoshiyuki Odajima(DGZST) / MU : Shoujirou Nakaoka(bitztream) / I : Miyako Ueki / PM : Yasmato Fujiwara(FISHGROVE)