MOTIONS, OTHERS

PARTY: COG

11月 27, 2011

YEAR :2011
CD: Naoki Ito, Qanta Shimizu / AD: Naoki Ito / D: Chihiro Konno, TakayukI Sugihara (roughark), PARTY / PG: Yu Yumoto, Sumito Kamoi, Hajime Sasaki (MountPosition)
TD: Seiichi Saito, Satoshi Horii, Kanta Horio / CG: TYMOTE, Yoshiyuki Odajima / SD: Seita Shiga (Cafe Company) / ED: Jyunya Otsuka / PH: Masahiro Sanbe
PM: Takuma Nakajima / PR: Satoshi Takahashi / P: PARTY, Rhizomatiks
http://c-o-g.jp/